Редакційний штат

Шеф-редактор

 Сенченко Микола Іванович — директор Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова", доктор технічних наук, професор, заслужений працівник науки і техніки України, член спілки письменників України

Головний редактор

Давидова Ірина Олександрівна доктор наук з соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій Харківської державної академії культури

Заступниця головного редактора

Васьківська Ольга Леонідівна  вчений секретар Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова"

Редакційна колегія:

Давидова І. — д-р наук з соц. комунікацій, проф. (голова редколегії), Україна

Сенченко М. — д-р техн. наук, проф. (заступник голови редколегії), Україна

Кобєлєв О. — д-р наук з соц. комунікацій, проф., Україна

Гандзюк В.  канд. наук з соц. комунікацій, доц., Україна

Ільганаєва В. — д-р іст. наук, проф., Україна

Киричок А.  канд. наук з соц. комунікацій, доц., Україна

Лопатовська І. — д-р філософії, доц., США

Мар'їна O.  д-р наук з соц. комунікацій, доц., Україна

Маркова В. — д-р наук з соц. комунікацій, проф., Україна

Мацюк Г.  канд. наук з соц. комунікацій, Україна

Сербін О. — д-р наук з соц. комунікацій, Україна

Ткаченко В. — д-р техн. наук, проф., Україна

Федушко С. — канд. техн. наук, доц., Україна

Шейко В. — д-р іст. наук, проф., Україна

Шпак В. — д-р іст. наук, проф., Україна