Видавнича та книготорговельна бібліографія в зарубіжних країнах

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2020.11(292).3-9

Ключові слова:

книготорговельна бібліографія, видавнича бібліографія, теорія бібліографії, історія книготорговельної бібліографії, каталоги книг, зарубіжна бібліографія

Анотація

У статті розглянуто аспекти формування й характеристики видавничої та книготорговельної бібліографії в зарубіжних країнах. Її історичний досвід різноманітний і специфічний через національні умови, проте і в цьому різноманітті виразні загальні закономірності й риси, властиві видавничій та книготорговельній бібліографії багатьох держав світу. На прикладі історії виникнення, розвитку й сучасної практики видавничої та книготорговельної бібліографії США, Великої Британії, Німеччини й Франції простежено як національні особливості, так і закономірності історичного шляху й сучасної структури цього виду діяльності.

Наголошено, що саме бібліографічна інформація про видавничу продукцію є єдино можливою формою подання відомостей про товар у книжковій торгівлі. Від того, на основі яких правил і принципів створюють і поширюють бібліографічну інформацію, залежить ухвалення управлінських рішень, успіх комерційних підприємств, отримання прибутку тощо. Значення сучасної бібліографії посилюється завдяки широкому впровадженню інтернет-технологій, їх використаню в реалізації книжкової та іншої видавничої продукції, організації віртуальних книгарень тощо.

Біографія автора

Микола Сенченко, Книжкова палата України імені Івана Федорова

директор Книжкової палати України, директор

Посилання

Книговедение: Энциклопедический словарь / Редкол.: Н. М. Сикорский (гл. ред.) и др. — Москва : Сов. энциклопедия, 1982. — 664 с.

Афонін О. В. Українська книга в контексті світового книговидання / О. В. Афонін, М. І. Сенченко. — Київ : Кн. палата України, 2009. — 277 с.

Грузинова Л. Б. Иностранная библиография : учебное пособие / Л. Б. Грузинова — Москва : Мир книги, 1997. — 164 с.

Грузинова Л. Б. Библиография в зарубежных странах : конспект лекций / Л. Б. Грузинова, Н. Г. Каменская. — Москва : Изд-во МПИ, 1988. — 60 с.

Лисицына Н. А. Деятельность Библиографической секции ИФЛА в области международного профессионального сотрудничества / Н. А. Лисицына, И. Г. Хомякова // Культура и образование. — 2014. — № 10, окт. — Режим доступа: http://vestnik-rzi.ru (дата обращения: 01.03.2015). — Загл. с экрана.

References

Sikorskij N. M. (gl. red.). (1982). Knigovedenie: Enciklopedicheskij slovar. Moskva: Sov. enciklopediya.

Senchenko M. I. and Afonin O. V. (2009). Ukrayinska kniga v konteksti svitovogo knigovidannya. Kyiv: Kn. palata Ukrayini.

Gruzinova L. B. (1997). Inostrannaya bibliografiya : uchebnoe posobie. Moskva: Mir knigi.

Gruzinova L. B. and Kamenskaya N. G. (1988). Bibliografiya v zarubezhnyh stranah : konspekt lekcij. Moskva: Izd-vo MPI.

Lisicyna N. A. and Homyakova I. G. (2014). Deyatelnost Bibliograficheskoj sekcii IFLA v oblasti mezhdunarodnogo professio-nalnogo sotrudnichestva. Kultura i obrazovanie, 10, okt., [online]. Available at: http://vestnik-rzi.ru [Accessed 01.03.2015].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-23

Номер

Розділ

Книгознавство. Видавнича справа