Можливості використання відкритих джерел та інформаційних запитів у судовій журналістиці

Автор(и)

  • Жанна Шевченко Харківська державна академія культури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2020.11(292).35-39

Ключові слова:

судова журналістика, відкриті джерела інформації, інформаційні запити, графіки судових засідань, Єдиний державний реєстр судових рішень, прямі трансляції судових засідань, підвищення професійного рівня журналістів, правова грамотність населення

Анотація

Статтю присвячено дослідженню суспільних інформаційних потреб у сфері судової журналістики; інформаційних публікацій у ЗМІ — як відповідей на низку державних реформ і розгляди в судових інстанціях резонансних справ; можливостей відкритих джерел та інформаційних запитів; визначенню нових завдань і частковому прогнозуванню поведінкових змін у суспільстві після реформ у судовій журналістиці.

Демонструючи інформаційні можливості графіків судових засідань, сформовано таблицю з показниками часток кримінальних, цивільних та адміністративних проваджень, що розглядаються в судах загальної юрисдикції, й показниками завантаженості суддів.

Дослідження можливостей відкритих джерел та інформаційних запитів у судовій журналістиці має спонукати до їх ширшого використання на практиці, що дасть змогу підвищити професійну компетентність журналістів і порушити нові теми для проведення журналістських розслідувань, новин, написання аналітичних матеріалів, котрі сприятимуть зростанню рівня правової грамотності населення.

Біографія автора

Жанна Шевченко, Харківська державна академія культури

викладач ХДАК, журналіст студії громадського телебачення "Толока", співзасновник громадської організації "Антикорупційна рада", волонтер із моніторингу судових засідань у рамках проєкту "Справедливий суд"

Посилання

Опришко Л. Основи судової журналістики : навч. посібник / Л. Опришко, Л. Панкратова. — Київ : USAID, 2016. — 152 с.

Всяніков О. О. Етичні проблеми взаємодії судової влади та засобів масової інформації / О. О. Всяніков // Вісник академії правових наук України. — 2012. — № 1. — С. 174—184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/vapny_2012_1_19. — Назва з екрана.

Про доступ до публічної інформації : закон України станом на 24.10.2020 // Верховна Рада України. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text. — Назва з екрана.

Про доступ до судових рішень : закон України станом на 24.10.2020 // Верховна Рада України. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3262-15#Text. — Назва з екрана.

Єдиний державний реєстр судових рішень. — Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/. — Назва з екрана.

Он-лайн трансляції судових засідань // Судова влада України. — Режим доступу: https://court.gov.ua/affairs/online/. — Назва з екрана.

Шевченківський районний суд м. Харкова // Судова влада України. — Режим доступу: https://sh.hr.court.gov.ua. — Назва з екрана.

Голосіївський районний суд м. Києва // Судова влада України. — Режим доступу: https://gl.ki.court.gov.ua. — Назва з екрана.

Українська правда. — Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/. — Назва з екрана.

УНІАН. — Режим доступу: https://www.unian.net/. — Назва з екрана.

Zaxid.net. — Режим доступу: https://zaxid.net. — Назва з екрана.

Ukr.net. — Режим доступу: https://www.ukr.net/ua. — Назва з екрана.

Цензор.нет. — Режим доступу: https://censor.net. — Назва з екрана.

ТСН. — Режим доступу: https://tsn.ua. — Назва з екрана.

Відповіді Харківського обласного апеляційного суду, надані для громадської організації "Антикорупційна Рада" № 0609/П-34/18/50 від 19.11.18 та № 0609/П-35/18/50 від 19.11.18

Звіт голови Національної Поліції України про результати роботи відомства за 2019 рік // Урядовий веб-портал органів виконавчої влади України. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-npu-2019.pdf. — Назва з екрана.

References

Opryshko L. and Pankratova L. (2016). Osnovy sudovoi zhurnalistyky. Kyiv: USAID.

O. O. Vsianikov. (2012). Etychni problemy vzaiemodii sudovoi vlady ta zasobiv masovoi informatsii. Visnyk akademii pravo¬vykh nauk Ukrainy, 1, рр. 174—184, [online]. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2012_1_19.

Pro dostup do publichnoi informatsii : zakon Ukrainy stanom na 24.10.2020. (2020), [online]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2939-17#Text.

Pro dostup do sudovykh rishen : zakon Ukrainy stanom na 24.10.2020. (2020), [online]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/3262-15#Text.

Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. (2020), [online]. Available at: https://reyestr.court.gov.ua/.

Reiestr on-lain transliatsii sudovykh zasidan. (2020), [online]. Available at: https://court.gov.ua/affairs/online/.

Shevchenkoivskyi raionnyi sud m. Kharkova. (2020), [online]. Available at: https://sh.hr.court.gov.ua.

Holosiivskyi raionnyi sud m. Kieva. (2020), [online]. Available at: https://gl.ki.court.gov.ua.

Ukrainska Pravda. (2020), [online]. Available at: https://www.pravda.com.ua/.

UNIAN. (2020), [online]. Available at: www.unian.net.

Zaxid.net. (2020), [online]. Available at: https://zaxid.net.

Ukr.net. (2020), [online]. Available at: https://www.ukr.net/ua.

Tsenzor.net. (2020), [online]. Available at: https://censor.net.

TSN. (2020), [online]. Available at: https://tsn.ua.

Vidpovidi Kharkivskoho oblasnoho apeliatsiinoho sudu nadani dlia hromadskoi orhanizatsii "Antykoruptsiina Rada" № 0609/P-34/18/50 vid 19.11.18 ta № 0609/P-35/18/50 vid 19.11.18. (2018).

Zvit holovy Natsionalnoi Politsii Ukrainy pro rezultaty roboty vidomstva za 2019 rik. (2020), [online]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-npu-2019.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-24

Номер

Розділ

Журналістика та медіа