Одеський період у творчій діяльності відомого українського бібліотекознавця Л. Хавкіної

Автор(и)

  • Вероніка Жимолостнова Коледжу зв'язку та інформатизації Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова, Україна
  • Валерія Лаврусь Центр дошкільної підготовки "Горизонт", Україна

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2020.11(292).40-42

Ключові слова:

Одеське бібліотечне об'єднання (ОБО), семінар, лектор, бібліотечна спільнота, бібліотекознавство, методи бібліотечної роботи

Анотація

Запропонована розвідка змістовно й концептуально належить до досліджень з історії вітчизняного бібліотеко­знавства та безпосередньо присвячена методично-просвітницькій діяльності відомого українського бібліотекознавця Л. Хавкіної в Одесі 1925 р. У статті використано автентичні матеріали з фондів Одеського обласного державного архіву та фондів музею книги Одеської державної наукової бібліотеки. Поміж них є унікальні документи, як-от протоколи засідань президії Одеського бібліотечного об'єднання 1925 р., звіт Бібінспектури щодо проведення семінару за участю Л. Хавкіної та її фінансові розписки. Зазначені документи свідчать, що доповіді вченої під час методичних зустрічей справили неабияке враження на місцеву бібліотечну спільноту й спонукали її до подальшого плідного розвитку бібліотечної справи та початку процесу централізації радянських бібліотек Одещини, завдяки чому мав відбуватися централізований обмін методичною, науковою, освітянською, бібліотекознавчою, бібліографознавчою літературою та інформацією. Однак, на жаль, перебування в Одесі та проведення бібліотекознавчого семінару було для Л. Хавкіної випадковим та відбулося за рекомендацією Агітпрому Губкому, до того ж одеська бібліотечна спільнота не зацікавила вчену у професійному плані, тому у сферу її наукових інтересів не входила подальша співпраця в цьому напрямі.

Біографії авторів

Вероніка Жимолостнова, Коледжу зв'язку та інформатизації Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова

кандидат мистецтвознавства, викладач коледжу зв'язку та інформатизації Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова

Валерія Лаврусь, Центр дошкільної підготовки "Горизонт"

викладач центру дошкільної підготовки "Горизонт"

Посилання

Артисевич В. А. Любовь Борисовна Хавкина: (К 10 летию со дня смерти) / В. А. Артисевич. — Саратов, 1959. — 10 с.: портр., ил.

Артисевич В. А. Л. Б. Хавкина / В. А. Артисевич // Опыт работы Научной библиотеки СГУ. — Саратов : НБ СГУ, 1959. — Вып. 2. — С. 1—8.

Григорьев Ю. В. Л. Б. Хавкина (1871—1949) / Ю. В. Григорьев. — Москва : Книга, 1973. — 126 с.

Л. Б. Хавкина в письмах к В. А. Артисевич // Науч. и техн. б-ки. — 1996. — № 11. — С. 31—62.

Бібліотекознавець Любов Борисівна Хавкіна: харківський період діяльності (1888—1918) / Уклад.: А. М. Перепеча, Н. І. Капустіна. — Харків : Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, 2004. — 128 с.

Рычков А. В. Хавкина Любовь Борисовна / А. В. Рычков // Библиотечная энциклопедия / гл. ред. Ю. А. Гриханов ; Российская государственная библиотека. — Москва : Пашков дом, 2007. — С. 1110—1111.

References

Аrtisevich V. А. (1959). Lubov Borisovna Khavkina: (К 10-letiyu so dnia smerti). Saratov.

Аrtisevich V. А. (1959). L. B. Khavkina. Оpyt raboty Nauchnoj biblioteki SGU, 2, рр. 1—8.

Grigorev Yu. V. (1973). L. B. Khavkina (1871—1949). Moskva: Knyga.

L. B. Khavkina v pysmakh k V. A. Artysevich. (1996). Nauch. y tekhn. b-ky, 11, рр. 31—62.

Perepecha A. M. and Kapustina N. I. [uklad.]. (2004). BIblIotekoznavets Liubov Borysivna Khavkina: kharkivskyi period diialnosti (1888—1918). Kharkiv: Khark. derzh. nauk. b-ka im. V. H. Korolenka.

Rychkov A. V. (2007). Khavkina Lyubov Borisovna. Bibliotechnaya entsiklopediya, Moskva: Pashkov dom, рр. 1110—1111.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-24

Номер

Розділ

Видатні діячі та визначні події