Книготорговельна бібліографія США

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2021.1(294).3-10

Ключові слова:

книготорговельна бібліографія, видавнича бібліографія, теорія бібліографії, історія книготорговельної бібліографії, каталоги книг, зарубіжна бібліографія

Анотація

Докладно розглянуто історію розвитку поточної національної бібліографії США від кінця ХІХ ст. й донині. Проаналізовано найвідоміші американські журнали, каталоги та інформаційні бази, що подають відомості щодо стану книжкового ринку, зокрема довідники виданих книг і періодики, щорічники видавничих каталогів, покажчики літератури, запланованої до випуску, у продажу та розпроданої, альманахи бібліотечної справи та книжкової торгівлі тощо.

Досліджено етапи становлення й діяльності фірми R. R. Bowker LLC, що нині є лідером книговидавничої справи й у своїх покажчиках найповніше відбиває результати бібліографічного моніторингу національного книжкового ринку.

Зосереджено увагу на аспектах застосування нової техніки й інформаційних технологій, що дають змогу створювати електронні інформаційні бази, надавати інформацію щодо книжкового ринку в машиночитній та електронній формах, повніше та оперативніше забезпечувати цими відомостями споживачів.

Біографія автора

Микола Сенченко, Книжкова палата України імені Івана Федорова

директор Книжкової палати України, професор

Посилання

Симон К. Р. История иностранной библиографии / К. Р. Симон. — Москва, 1963. — 763 с.

Вовченко И. Иностранная библиография : учеб. пособие / И. А. Вовченко. — Харьков : ХГИК, 1992. — 85 с.

Грузинова Л. Б. Иностранная библиография : учеб. пособие. — Москва : Мир книги, 1997. — 164 с.

Михайлова Н. И. Информационное обеспечение книжного рынка: направление модернизации / Н. И. Михайлова // Библиография. — 2005. — № 1. — С. 3—9.

Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студентів напряму 6.020102 "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліогр." / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. — 3-тє вид., випр. та допов. — Рівне, 2011. — 231 с.

References

Simon K. R. (1963). Istoriya inostrannoj bibliografii. Moskva.

Vovchenko I. (1992). Inostrannaya bibliografiya. Harkov: HGIK.

Gruzinova L. B. (1997). Inostrannaya bibliografiya. Moskva: Mir knigi.

Mihajlova N. I. (2005). Informacionnoe obespechenie knizhnogo rynka: napravlenie modernizacii. Bibliografiya, 1, рр. 3—9.

Shvecova-Vodka G. M. (2011). Vstup do bibliografoznavstva. 3-tye vid., vipr. ta dopov. Rivne.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-27

Номер

Розділ

Книгознавство. Видавнича справа