Книговидавнича діяльність сучасної України: стан, тенденції та перспективи розвитку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2021.1(294).10-21

Ключові слова:

статистичний облік, видавнича продукція, кількісні показники, аналіз випуску видань, видавництва, видавнича діяльність, книговидання, статистичні дані

Анотація

В аналітичному огляді досліджено сучасні тенденції випуску книг і брошур в Україні, подано загальну характеристику книговидання у 2019—2020 рр. (станом на 01.01.2021). Визначено кількісні та якісні показники українського книговидання у 2020 р. за асортиментом видавничої продукції, її мовною та територіальною ознаками. Наведено статистичні дані щодо випуску книг і брошур провідними вітчизняними видавництвами різної форми власності, в тому числі сфери управління Держкомтелерадіо. Аналітичний огляд проведено на основі статистичних даних, опублікованих у статистичному збірнику "Друк України (2019)", та зведеного статистичного звіту про випуск в Україні неперіодичних видань 2019 р.

Біографія автора

Світлана Буряк, Книжкова палата України імені Івана Федорова

завідувач відділу статистичного моніторингу та аналізу друку Книжкової палати України

Посилання

Буряк С. Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2019 року / Світлана Буряк // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 5. — С. 12—20. DOI:10.36273/2076-955.2020.5(286).12-20.

Оперативні дані випуску книжкової продукції у 2020 році : офіційний сайт Книжкової палати України. — Режим доступу: http://www.ukrbook.net. — Назва з екрана.

Друк України (2019) : стат. зб. / уклад. С. Буряк. — Київ : Кн. палата України, 2020. — 104 с.

Сенченко М. Книга як засіб покращення іміджу України в умовах інформаційних війн / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 9. — С. 3—9.

References

Buryak S. (2020). Knigovidavnicha diyalnist v Ukrayini za pidsumkami 2019 roku. Visnik Knizhkovoyi palati, 5, рр. 12—20. DOI:10.36273/2076-955.2020.5(286).12-20.

Operativni dani vipusku knizhkovoyi produkciyi u 2020 roci : oficijnij sajt Knizhkovoyi palati Ukrayini. (2020), [online]. Available at: http://www.ukrbook.net.

Buryak S. [uklad.]. (2020). Druk Ukrayini (2019) : stat. zb. Kyiv: Kn. palata Ukrayini.

Senchenko M. (2016). Kniga yak zasib pokrashennya imidzhu Ukrayini v umovah informacijnih vijn. Visnik Knizhkovoyi palati, 9, рр. 3—9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-27

Номер

Розділ

Книгознавство. Видавнича справа