Розвиток співпраці в галузі освіти, науки й інновацій — важливий напрям політики "м'якої сили" Туреччини

Автор(и)

  • Оксана Сенченко Книжкова палата України імені Івана Федорова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2021.1(294).26-32

Ключові слова:

зовнішня політика, Туреччина, пріоритетні напрями зовнішньої політики, імідж держави, інструментарій м'якої сили в освіті, м'яка сила, м'яка сила дипломатії, м'яка сила науки

Анотація

У статті розглянуто міжрегіональні зв'язки в галузях науки й освіти, дипломатії та бізнесу між Туреччиною й іншими державами: Україною, Азербайджаном, Казахстаном, Киргизією, Таджикистаном, Узбекистаном. Проаналізовано приклади реалізації політики "м'якої сили" Туреччини в різних країнах і підсумовано, що, крім євразійського простору, вона прагне посилити вплив і в інших регіонах світу, у тому числі Азії та Латинській Америці.

З'ясовано, що Туреччина позиціонує себе як майбутній центр залучення іноземних студентів завдяки наданню якісної конкурентоспроможної й інноваційної освіти та не лише заохочує їх до навчання у країні, а й відкриває філії шкіл, ліцеїв і ЗВО та започатковує освітні програми за кордоном.

Пріоритетні напрями співпраці Туреччини й України у зазначеній сфері передбачають підготовку колегіальних концептуальних документів, підтримання діяльності спільних науково-дослідних інститутів, як-от Українсько-турецький комітет зі співпраці у сфері науки й технологій і Координаційний комітет міжнародної лабораторії високих технологій. Підписано угоди, спрямовані на поліпшення інвестиційного клімату між країнами, диверсифікацію економіки, розвиток підприємництва.

Біографія автора

Оксана Сенченко, Книжкова палата України імені Івана Федорова

старший науковий співробітник відділу наукового редагування бібліографічної інформації Книжкової палати України

Посилання

Сенченко О. Політика та інструментарій "м'якої сили" Туреччини / Оксана Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 12. — С. 23—30. DOI: 10.36273/2076-9555.2020.12(293).23-30.

Гуманитарный портал. — Режим доступа: http://gtmarket.ru/personnels/joseph-nay/info. — Загл. с экрана.

Сафонкина Е. Турция как новый актер политики "мягкой силы" / Е. Сафонкина // Вестник международных организаций. — 2014. — Т. 9. — № 2. — С. 145—167.

Русский журнал. — Режим доступа: http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Umnaya-politika-priumnozhaetsya-na-mezhdunarodnyh-forumah. — Загл. с экрана.

Аватков В. Центры турецкой культуры имени Юнуса Эмре — "мягкая сила" Турции / В. Аватков, Е. Чулковская // Геополитика и безопасность. — 2013. — № 2 (22). — С. 116—123.

Институт высокого коммунитаризма. — Режим доступа: http://communitarian.ru/publikacii/bolshoy_blizhniy_vostok _vzlet_i_padenie_myagkoy_sily_30082014. — Загл. с экрана.

Аватков В. "Мягкая сила" Турции во внутренней политике России / В. Аватков, А. Бадранов // Право и управление. XXI. — 2013. — № 2 (27). — С. 5—11.

Altinay H. Turkey's Soft Power: An Unpolished Gem or an Elusive Mirage? / Hakan Altinay // Insight Turkey. — 2008. — Vol. 10. — № 2.

Davutoğlu A. Turkey's foreign policy vision: an assessment of 2007 / A. Davutoğlu // Insight Turkey. — 2008. — Vol. 10. — № 1. — P. 77—96.

Kalin I. Soft power and public diplomacy in Turkey / I. Kalin // Perceptions. — 2011. — Vol. XVI. — № 3.

References

Senchenko O. (2020). Politika ta instrumentarij "m'yakoyi sili" Turechchini. Visnik Knizhkovoyi palati, 12, рр. 23—30. DOI: 10.36273/2076-9555.2020.12(293).23-30.

Gumanitarnyj portal. (2020), [online]. Availadle at: http://gtmarket.ru/personnels/joseph-nay/info.

Safonkina E. (2014). Turciya kak novyj aktеr politiki "myagkoj sily". Vestnik mezhdunarodnyh organizacij, T. 9 (2), рр. 145—167.

Russkij zhurnal. (2020), [online]. Availadle at: http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Umnaya-politika-priumnozhaetsya- na-mezhdunarodnyh-forumah.

Avatkov V., Chulkovskaya E. (2013). Centry tureckoj kultury imeni Yunusa Emre — "myagkaya sila" Turcii. Geopolitika i bezopasnost, 2 (22), рр. 116—123

Institut vysokogo kommunitarizma. (2020), [online]. Availadle at: http://communitarian.ru/publikacii/bolshoy_blizhniy_vostok_ vzlet_i_padenie_myagkoy_sily_30082014.

Avatkov V., Badranov A. (2013). "Myagkaya sila" Turcii vo vnutrennej politike Rossii. Pravo i upravlenie. XXI, 2 (27), рр. 5—11.

Altinay H. (2008). Turkey's Soft Power: An Unpolished Gem or an Elusive Mirage?. Insight Turkey, Vol. 10 (2).

Davutoglu A. (2008). Turkey's foreign policy vision: an assessment of 2007. Insight Turkey, Vol. 10 (1), рр. 77—96.

Kalin I. (2011). Soft power and public diplomacy in Turkey. Perceptions, Vol. XVI (3).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-27

Номер

Розділ

Соціокомунікаційні технології