Аналіз стану доставляння обов'язкових примірників видань України у 2020 році

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2021.5(298).15-21

Ключові слова:

база даних, видавнича продукція, видання, державна бібліографічна реєстрація ОП, звіт, звітність, неперіодичне видання, обов'язковий примірник, періодичне видання, система ОП, стан доставляння ОП, суб'єкт видавничої справи, суб'єкт діяльності друкованих ЗМІ

Анотація

Cтаття містить результати аналітичних досліджень щодо стану доставляння суб'єктами видавничої справи й діяльності друкованих засобів масової інформації (далі — ЗМІ) обов'язкових примірників (далі — ОП) вітчизняних видань у 2020 р. Показники, що характеризують рівень доставляння ОП у 2020 р., подано в порівнянні з аналогічними показниками 2019 р. Наведено також огляд звітності видавців і редакцій (інших установ) друкованих ЗМІ щодо випуску ними видавничої друкованої продукції.

Біографії авторів

Тетяна Жигун, Книжкова палата України імені Івана Федорова

старший науковий співробітник відділу наукового опрацювання обов'язкових примірників Книжкової палати України

Тетяна Устіннікова, Книжкова палата України імені Івана Федорова

старший науковий співробітник відділу наукового опрацювання обов'язкових примірників Книжкової палати України

Посилання

Про обов'язковий примірник документів : закон України від 9 квіт. 1999 р. № 595-XIV // Офіційний вісник України. — 1999. — № 18. — С. 36.

Про адміністративні правопорушення : кодекс України від 7 груд. 1984 р. № 8073-X. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10. — Назва з екрана.

Про затвердження форм звітності № 1-В (книги) (квартальна) "Звіт про випуск книжкової продукції", № 1-В (ЗМІ) (піврічна) "Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації" та інструкцій щодо їх заповнення : наказ Держкомтелерадіо від 09.01.2014 № 1. — Режим доступу: http://comin.kmu.gov.ua. — Назва з екрана.

Сенченко М. Проблеми Книжкової палати України і вітчизняного книговидання — 2012 рік / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 1. — С. 3—7.

Друк України (2020) : стат. зб. / уклад. С. Буряк. — Київ : Кн. Палата України, 2021. — 100 с.

Звіт про наукову роботу "Розроблення і комплексний аналіз адміністративних даних випуску видань України у 2020—2021 рр." та формування електронних довідково-інформаційних ресурсів / Кн. палата України ; керівник М. І. Сенченко ; викон.: В. Т. Поляков [та ін.]. — Київ, 2021. — 41 с.

References

Pro obovyazkovij primirnik dokumentiv : zakon Ukrayini vid 9 kvit. 1999 r. № 595-XIV. (1999). Oficijnij visnik Ukrayini, 18, р. 36.

Pro administrativni pravoporushennya : kodeks Ukrayini vid 7 grud. 1984 r. № 8073-X. (1984). Available at: http://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10.

Pro zatverdzhennya form zvitnosti № 1-V (knigi) (kvartalna) "Zvit pro vipusk knizhkovoyi produkciyi", № 1-V (ZMI) (pivrichna) "Zvit pro vipusk produkciyi drukovanih zasobiv masovoyi informaciyi" ta instrukcij shodo yih zapovnennya : nakaz Derzhkomteleradio vid 09.01.2014 № 1. (2014). Available at: http://comin.kmu.gov.ua.

Senchenko M. (2013). Problemi Knizhkovoyi palati Ukrayini i vitchiznyanogo knigovidannya — 2012 rik. Visnik Knizhkovoyi palati, 1, рр. 3—7.

Buryak S. (2021). Druk Ukrayini (2020) : stat. zb. Kyiv: Kn. Palata Ukrayini.

M. I. Senchenko (kerivnik) and V. T. Polyakov [ta in.]. (vikon.). (2021). Zvit pro naukovo-doslidnu robotu "Rozroblennya i kompleksnij analiz administrativnih danih vipusku vidan Ukrayini u 2020—2021 rr. ta formuvannya elektronnih dovidkovo-informacijnih resursiv" (I kvartal). Kyiv.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Книгознавство. Видавнича справа