З ювілеєм, "Віснику…" (до 25-річчя науково-практичного журналу "Вісник Книжкової палати")

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2021.5(298).44-47

Ключові слова:

науково-практичний журнал, редакційна колегія, рубрикатор, фахове видання, засіб наукової комунікації

Анотація

У статті розглянуто аспекти функціонування Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова" у контексті її видавничої діяльності. Проведене дослідження присвячено історії науково-практичного журналу "Вісник Книжкової палати", якому поточного року виповнюється чверть століття. За матеріалами примірників, що зберігаються у фондах Державного архіву друку, авторка розглянула визначальні події в історії часопису, а саме: державну реєстрацію та заснування як щомісячного науково-практичного видання; формулювання цілей і завдань; утворення редакційної колегії та групи технічного персоналу, які забезпечували вихід журналу у світ, його тиражну й цінову політику тощо. У статті проведено ґрунтовний контент-аналіз стартового номера "Вісника Книжкової палати", висвітлено етапи формування редакційної політики та власного обличчя видання на етапі становлення. Авторка дослідила персональні зміни у складі редакційної колегії, прокоментувала процес формування рубрикатора журналу, репрезентувала імена науковців, які започаткували його окремі розділи. У статті зосереджено увагу на присвоєнні журналу статусу фахового видання у галузях технічних, історичних наук і соціальних комунікацій (книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство). Оцінюючи сучасний статус часопису, авторка констатувала, що він продовжує зберігати позиції провідного видання у галузях бібліографії та бібліотекознавства.

Біографія автора

Лариса Дояр, Книжкова палата України імені Івана Федорова

кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник Державного архіву друку Книжкової палати України

Посилання

Бурківська Л. Ю. Науково-практичний журнал у контексті наукової комунікації / Л. Ю. Бурківська // Молодий вчений. — 2017. — № 3 (43). — С. 204—209.

Вісник Книжкової палати. — 1996. — № 1—2. — 32 с.

Вісник Книжкової палати. — 1996. — № 3. — 28 с.

Вісник Книжкової палати. — 1996. — № 4. — 40 с.

Вісник Книжкової палати. — 1997. — № 12. — 36 с.

Вісник Книжкової палати. — 1998. — № 12. — 36 с.

Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 12. — 52 с.

Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 12. — 52 с.

Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 6. — 52 с.

Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 11. — 52 с.

Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 8. — 52 с.

Костилєва С. О. "Вісник Книжкової палати" як засіб наукової комунікації в царині пресознавства / С. О. Костилєва // Сторінки історії : збірник наукових праць. — Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2018. — Вип. 47. — С. 108—124.

Сенченко М. І. Книжкова палата України: історія і сьогодення / М. І. Сенченко. — Київ : Книжкова палата України, 1999. — 159 с.

Сенченко М. І. Книжкова палата України: 100 років системних та інноваційних трансформацій, 1919—2018 / М. І. Сенченко ; наук. редагування Н. О. Петрової. — Київ : Книжкова палата України, 2019. — 200 с.

Сенченко Н. М. Книжкова палата України. Становлення державної бібліографії / Н. М. Сенченко. — Київ : Книжкова палата України, 1999. — 116 с.

References

Burkivsʹka L. Yu. (2017). Naukovo-praktychnyy zhurnal u konteksti naukovoyi komunikatsiyi. Molodyy vchenyy, 3 (43), рр. 204—209.

Visnyk Knyzhkovoyi palaty. (1996), 1—2.

Visnyk Knyzhkovoyi palaty. (1996), 3.

Visnyk Knyzhkovoyi palaty. (1996), 4.

Visnyk Knyzhkovoyi palaty. (1997), 12.

Visnyk Knyzhkovoyi palaty. (1998), 12.

Visnyk Knyzhkovoyi palaty. (2010), 12.

Visnyk Knyzhkovoyi palaty. (2015), 12.

Visnyk Knyzhkovoyi palaty. (2019), 6.

Visnyk Knyzhkovoyi palaty. (2019), 11.

Visnyk Knyzhkovoyi palaty. (2020), 8.

Kostylyeva S. O. (2018). "Visnyk Knyzhkovoyi palaty" yak zasib naukovoyi komunikatsiyi v tsaryni presoznavstva. Storinky istoriyi: zbirnyk naukovykh pratsʹ. Kyiv: KPI im. I. Sіkorsʹkoho, 47, рр. 108—124.

Senchenko M. I. (1999). Knyzhkova palata Ukrayiny: istoriya i sʹohodennya. Kyiv: Knyzhkova palata Ukrayiny.

Senchenko M. I. (2019). Knyzhkova palata Ukrayiny: 100 rokiv systemnykh ta innovatsiynykh transformatsiy, 1919—2018. Kyiv: Knyzhkova palata Ukrayiny.

Senchenko N. M. (1999). Knyzhkova palata Ukrayiny. Stanovlennya derzhavnoyi bibliohrafiyi. Kyiv: Knyzhkova palata Ukrayiny.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Видатні діячі та визначні події