Досягнення української влади за 30 років нестабільності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2021.8(301).10-17

Ключові слова:

геополітична нестабільність, мігранти, експорт, імпорт, регіональні конфлікти, світова криза, націоналізм, фундаменталізм, монополія на панування, релігійні конфлікти, цивілізаційні чинники, Євроатлантичний блок, Євразійський блок

Анотація

Сучасний стан науки дає можливість говорити про багатоваріантність, альтернативність, полівалентність нових тенденцій суспільного життя. Ті, хто наполягає на одноваріантності ("демократичним реформам немає альтернатив"), виявляють зацікавленість у визначеному сценарії розвитку, приписуючи своїм суб'єктивним устремлінням статус непорушної об'єктивності, одночасно проголошуючи устремління інших злим і нерозумним свавіллям. Саме з такою позицією нині стикаємось у трактуванні подій, що відбуваються в нашій державі. Я далекий від думки, що влада є ворогом народу, проте сучасні події свідчать про нерозуміння більшістю політичної еліти глобальних процесів, які відбуваються. Тому своїм завданням ставлю публікацію полемічних матеріалів, здатних викликати резонанс. І надзвичайно хочу помилятися в оцінках процесів, що відбуваються в нашій державі.

Біографія автора

Микола Сенченко, Книжкова палата України імені Івана Федорова

директор Книжкової палати України, професор

Посилання

Тойнби А. Дж. Постижение истории / пер. с англ. ; сост. А. П. Огурцов ; вступ. ст. В. И. Уколовой; закл. ст. Е. Б. Раш¬ков-ского. — Москва : Прогресс, 1991. — 736 с.

Востоковед Георгий Мирский о том, что вообще такое "Исламское государство". — Режим доступа: http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=116992. — Загл. с экрана.

Дергачев В. Глобальная геополитическая трансформация. Бродит призрак международного трибунала по преступлениям Запада против человечества / В. Дергачев // Интернет-портал "Институт геополитики". — Режим доступа: http://dergachev.ru/geop_events/101216-03.html. — Загл. с экрана.

Соловьев Е. А. Ротшильды, их жизнь и капиталистическая деятельность / Е. А. Соловьев. — Санкт-Петербург, 1894. — 217 с.

Сенченко М. Україна: шляхом незалежності чи неоколонізації? / М. Сенченко. — Київ : МАУП, 2003. — 117 с. : портр. — (Бібліотека журналу "Персонал").

References

Tojnbi A. Dzh. (1991). Postizhenie istorii. Moskva: Progress.

Vostokoved Georgij Mirskij o tom, chto voobshe takoe "Islamskoe gosudarstvo" (2021). Credo Press, [online]. Available at: http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=1169923.

Dergachev V. (2021). Globalnaya geopoliticheskaya transformaciya. Brodit prizrak mezhdunarodnogo tribunala po prestupleniyam Zapada protiv chelovechestva. Internet-portal "Institut geopolitiki", [online]. Available at: http://dergachev.ru/ geop_events/101216-03.html.

Solovev E. A. (1894). Rotshildy, ih zhizn i kapitalisticheskaya deyatelnost. Sankt-Peterburg.

Senchenko M. (2003). Ukrayina: shlyahom nezalezhnosti chi neokolonizaciyi?. Kyiv: MAUP.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-26

Номер

Розділ

Соціокомунікаційні технології