Рецензії збірок пісенного фольклору на сторінках критико-бібліографічного часопису "Книгарь"

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2021.8(301).30-40

Ключові слова:

рецензія, Книгарь, пісенний фольклор, фольклор, збірки фольклору

Анотація

У статті проведено комплексне дослідження рецензій зі шпальт часопису "Книгарь", присвячених збіркам пісенних фольклорних текстів, до яких увійшла як авторська поезія, так і народні тексти, та окремим виданням текстів пісенного фольклору. Зокрема, до дослідження увійшли такі номери "Книгаря": 1, 3, 4, 6, 8, 12—13, 16, 20, 21. Оглядово проаналізовано попередні дослідження часопису, а саме низку віднайдених під час роботи праць, що охоплюють ширші теми: це дослідження на межі історії, історіографії, книгознавства, бібліографії, літературознавства та видавничої справи. Здійснено теоретичний розбір рецензії як жанру та коротко охарактеризовано рецензії "Книгаря" загалом. У дослідженні розглянуто власне тексти рецензій, відібраних за зазначеною тематикою, та здійснено їх аналітичний огляд. Виявилено імена та галузі діяльності рецензентів, які долучалися до критичного огляду та оцінювання збірок пісенного фольклору (фахівці у сфері музикознавства, фольклористики, літературознавства та педагогіки). З'ясовано методику оцінювання рецензованого твору друку, як вона залежить від спрямованості видання, а також від поля зацікавлень рецензента. Проаналізовано та систематизовано підходи вчених до критичного оцінювання видань і досліджено, які саме аспекти творів друку цікавили авторів рецензій.

Біографія автора

Альона Хайло, Книжкова палата України імені Івана Федорова

науковий співробітник відділу ретроспективної бібліографії Книжкової палати України

Посилання

[Анотація] // Книгарь. — 1920. — Число 29/31. — Стп. 98.

[Од редакції] // Книгарь. — 1917. — Число 1. — Стп. 1—3.

Бурачек М. [Рецензія] / М. Бурачек // Книгарь. — 1917. — Число 3. — Стп. 140—141. — Рец. на кн.: Дітські пісні, казки й загадки / зложив М. Лободовський ; рис. П. Холодного. — Київ : Укр. т-во шк. освіти, 1917. — 130 с.

Гирич І. Завдання, що ставив М. Грушевський перед рецензійним жанром [Електронний ресурс] / І. Гирич // Твори у 50 т. / М. С. Грушевський. — Львів, 2008. — Т. 14. — Режим доступу: https://www.i-hyrych.name/Hrushevsky/ RecenzijnyjZhanr/Zavdannja.html. — Назва з екрана.

Гринівський Т. "Книгарь" — спокійний і безсторонній літопис нашого письменства [Електронний ресурс] / Тарас Гринівський // Екземпляри ХХ. Літературно-мистецька періодика ХХ століття. — Режим доступу: https://chytomo.com/ ekzempliary-xx/knyhar-spokijnyj-i-bezstoronnij-litopys-nashoho-pysmenstva-sproba-persha/. — Назва з екрана.

Гринівський Т. Рецензія як основний жанр на сторінках часопису "Книгарь" / Т. Гринівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журналістика. — 2009. — Вип. 17. — С. 26—29.

Грінченко М. [Рецензія] / Мик. Грінченко // Книгарь. — 1918. — Число 12/13. — Стп. 767—768. — Рец. на кн.: Перший десяток народніх українських пісень з репертуара Охматівського хора / [обр.] П. Демуцького. — [Перевид.]. — [Київ : б. в., 1917—1918]. — 8 с. ; Другий десяток народніх українських пісень з репертуара Охматівського хора / [оброб.] П. Демуцького. — [Київ : б. в., 1917—1918]. — 7 с.

Діхтяр О. [Рецензія] / Олекса Діхтярь // Книгарь. — 1917. — Число 3. — Стп. 138—140. — Рец. на кн.: Дітські пісні, казки й загадки / зложив М. Лободовський ; рис. П. Холодного. — Київ : Укр. т-во шк. освіти, 1917. — 130 с.

Королів-Старий В. К. [Рецензія] / В. Д—кий // Книгарь. — 1917. — Число 4. — Стп. 212. — Рец. на кн.: Ще не вмерла Україна : збірочка патріот. і революц. пісень. — Омськ : Омська укр. вільна громада, 1917. — 20 с. ; Пісні. — Катеринодар : Кубан. т-во "Просвіта", 1917. — 8 с.

Королів-Старий В. К. [Рецензія] / В. Д—кий // Книгарь. — 1917. — Число 1. — Стп. 35. — Рец. на кн.: Вільне слово : (поезії і пісні). — Могилів-Подільський : Рідна стріха, [19--]. — 64 с. ; Пісні вільної України. — Сквира : Просвіта, [19--]. — 11 с. ; Пісні волі. — Київ : Криниця, [19--]. — 8 с. ; Українські пісні волі. — Вінниця : Просвіта, [19--]. — 13 с.

Королів-Старий В. К. [Рецензія] / В. Д—кий // Книгарь. — 1918. — Число 12—13. — Стп. 762. — Рец. на кн.: Розпалися пути віковії, прокинулись люде : зб. укр. поезій про волю. — Куп'янськ : Просвіта, 1917. — 29 с. ; Пісне, вітаймо свободи зарю. — Куп'янськ : Просвіта, 1917. — 27 с.

Королів-Старий В. К. [Рецензія] / В. Д—кий // Книгарь. — 1917. — Число 3. — Стп. 151—152. — Рец. на кн.: Українські революційні пісні 1905 р. і раніше / зібрав М. Домонтович. — [Золотоноша] : Катеринослав. "Просвіта", [19--]. — 15 с. ; Збірка українських національно-революційних пісень / впоряд. Михайло Процай. — [Кам'янець] : Каменська "Просвіта", [19--]. — 2-ге вид. — 46 с. ; Робітничі пісні. — Петроград : Друкарь, [19--]. — 16 с.

Кошиць О. [Рецензія] / Ол. Кошиць // Книгарь. — 1917. — Число 4. — Стп. 216—217. — Рец. на кн.: Дві колядки / [аранж.] В. Ступніцький. — Харьків : [б. в.], 1917.

Кошиць О. [Рецензія] / Олек. Кошиць // Книгарь. — 1918. — Число 12/13. — Стп. 762—766. — Рец. на кн.: Народні мелодії з голосу Лесі Українки / записав і упорядив Климент Квітка. — Київ : [б. в.], 1917. — 2 т.

Левченко Ю. С. Книгарь [Електронний ресурс] / Ю. С. Левченко // Енциклопедія сучасної України : електрон. версія / голов. редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. — 2013. — Режим доступу: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=8685. — Назва з екрана.

Марковський М. [Рецензія] / М. Марковський // Книгарь. — 1919. — Число 21. — Стп. 1373—1378. — Рец. на кн.: Ревуцький Д. Українські думи та пісні історичні / Д. Ревуцький. — Київ : Час, 1919. — 300 с.

Низовий М. Українська книжка в боротьбі за незалежність: "Книгар" як літопис і мартиролог українського книговидання в роки визвольних змагань [Електронний ресурс] / Микола Низовий // День. — 2011. — 23 верес. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ukrayinska-knizhka-v-borotbi-za-nezalezhnist. — Назва з екрана.

Поперечна Л. А. Книгарь [Електронний ресурс] / Поперечна Лідія Андріївна // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. — 2018. — Режим доступу: https://ube.nlu.org.ua/article/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8C. — Назва з екрана.

Ревуцький Д. [Рецензія] / Д. Ревуцький // Книгарь. — 1918. — Число 6. — Стп. 343—344. — Рец. на кн.: Думи кобзарські. — Черкаси : Сіяч, 1917. — 100 с.

Ревуцький Д. [Рецензія] / Д. Ревуцький // Книгарь. — 1919. — Число 20. — Стп. 1307—1308. — Рец. на кн.: Колядки. — 2-ге вид. — Київ : Друкарь, 1918. — 30 с.

Ревуцький Д. [Рецензія] / Д. Ревуцький // Книгарь. — 1918. — Число 16. — Стп. 977. — Рец. на кн.: Сніжинки : (Різдво) : різдвян. збірничок : (вірші, оповід., колядки і щедрівки з нотами) : збірничок перший / уложив М. Я. [Рудинський М.]. — [Полтава] : Пед. бюро Полтав. губерн. земства, 1917. — 32 с.

Ревуцький Л. [Рецензія] / Левко Ревуцький // Книгарь. — 1918. — Число 12/13. — Стп. 769. — Рец. на кн.: Ой летять, летять три соколи : дві укр. нар пісні для міш. хору / аранж. О. Кошиць. — Київ : Криниця, 1918. — 3 с. ; Біду собі купила : дві укр. нар пісні для мішаного хору / аранж. О. Кошиць. — Київ : Криниця, 1918. — 5 с.

Ревуцький Л. [Рецензія] / Левко Ревуцький // Книгарь. — 1918. — Число 12/13. — Стп. 770. — Рец. на кн.: Чайка : (дума чорноморська) : про боритона / записав і аранж. О. Кошиць. — Київ : Криниця, 1918. — 6 с. — (Музична бібліотека / під. ред. О. Кошиця).

Рецензія // Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. — Київ, 2007. — Т. 2. — С. 318.

Стеценко К. [Рецензія] / К. Стеценко // Книгарь. — 1918. — Число 8. — Стп. 476—477. — Рец. на кн.: Ой видит Бог : укр. колядки / зібрав і записав Л. Кудрицький. — Київ : Укр. вид. спілка, 1917. — 4 с. ; Небо й земля : укр. колядки / зібрав і записав Л. Кудрицький. — Київ : Укр. вид. спілка, 1917. — 4 с. ; Мир і радість : укр. колядки / зібрав і записав Л. Кудрицький. — Київ : Укр. вид. спілка, 1917. — 4 с. ; В Різдво о півночі : укр. колядки / зібрав і записав Л. Куд¬рицький. — Київ : Укр. вид. спілка, 1917. — 4 с. ; З днем рождення : укр. колядки / зібрав і записав Л. Кудрицький. — Київ : Укр. вид. спілка, 1917. — 4 с. ; Пане господарю : укр. колядки / зібрав і записав Л. Кудрицький. — Київ : Укр. вид. спілка, 1917. — 4 с.

Тищенко Ю. П. [Рецензія] / Юр. Сірий // Книгарь. — 1917. — Число 3. — Стп. 141. — Рец. на кн.: Дзелень-Бом! : зб. віршів для діток шк. віку, складений слухачками-українками Київ. Фребелів. пед. ін-ту / пер. С. Русова ; вступ. ст. та ред. В. Чередниченко. — [Катеринослав] : Укр. вид-во в Катеринославі, [19--]. — 2-ге вид. — 134 с. — (№ 24).

Трикулевська-Дубровська Н. Г. [Рецензія] / Н. Дубровська-Трикулевська // Книгарь. — 1918. — Число 8. — Стп. 477—478. — Рец. на кн.: Наша пісня. — Вецляр : Союз визволення України, 1916. — 31 с. ; Soldatenlieder : жовняр. пісні Осипа Юрія Федьковича, поручника у війні з Італією 1859 р. / тексти вибр. Василь Щурат ; мелодії приспособив і допов. Філарет Колесса. — Відень : Загальноукр. культур. рада, 1915.

Ясь О. Рецензія у науковій творчості історика: проблеми різновидів та функціонального призначення / Ясь Олексій // Україна модерна. — 2007. — Число 12. — С. 97—128.

Яценко Н. Жанрово-стильова специфіка наукової рецензії / Н. Яценко // Українська мова. — 2017. — № 1. — С. 92—101.

References

[Anotaciya]. (1920). Knigar, 29/31, р. 98.

[Od redakciyi]. (1917). Knigar, 1, рр. 1—3.

Burachek M. (1917). Recenziya. Knigar, 3, рр. 140—141. Rec. na kn.: Ditski pisni, kazki j zagadki, zlozhiv M. Lobodovskij ; ris. P. Holodnogo. Kyiv: Ukr. t-vo shk. osviti.

Girich I. (2008). Zavdannya, sho staviv M. Grushevskij pered recenzijnim zhanrom. Tvori u 50 t. Lviv. T. 14. Available at: https://www.ihyrych.name/Hrushevsky/RecenzijnyjZhanr/Zavdannja.html.

Grinivskij T. (2021). "Knigar" — spokijnij i bezstoronnij litopis nashogo pismenstva. Ekzemplyari ХХ. Literaturno-mistecka periodika ХХ stolittya. Available at: https://chytomo.com/ekzempliary-xx/knyhar-spokijnyj-i-bezstoronnij-litopys-nashoho-pysmenstva-sproba-persha/.

Grinivskij T. (2009). Recenziya yak osnovnij zhanr na storinkah chasopisu "Knigar". Visnik Kiyivskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Shevchenka. Zhurnalistika,17, рр. 26—29

Grinchenko M. (1918). Recenziya. Knigar, 12/13, рр. 767—768. Rec. na kn.: Pershij desyatok narodnih ukrayinskih pisen z repertuara Ohmativskogo hora, [obr.] P. Demuckogo. Kyiv: b. v. ; Drugij desyatok narodnih ukrayinskih pisen z repertuara Ohmativskogo hora, [obrob.] P. Demuckogo. Kyiv: b. v.

Dihtyar O. (1917). Recenziya. Knigar, 3, рр. 138—140. Rec. na kn.: Ditski pisni, kazki j zagadki, zlozhiv M. Lobodovskij ; ris. P. Holodnogo. Kyiv: Ukr. t-vo shk. osviti.

Koroliv-Starij V. K. (1917). Recenziya. Knigar, 4, р. 212. Rec. na kn.: She ne vmerla Ukrayina : zbirochka patriot. i revolyuc. pisen. Omsk: Omska ukr. vilna gromada ; Pisni. Katerinodar: Kuban. t-vo "Prosvita".

Koroliv-Starij V. K. (1917). Knigar, 1, p. 35. Rec. na kn.: Vilne slovo : (poeziyi i pisni). Mogiliv-Podilskij: Ridna striha ; Pisni vilnoyi Ukrayini. Skvira: Prosvita ; Pisni voli. Kyiv: Krinicya ; Ukrayinski pisni voli. Vinnicya: Prosvita.

Koroliv-Starij V. K. (1918). Recenziya. Knigar, 12—13, рр. 762. Rec. na kn.: Rozpalisya puti vikoviyi, prokinulis lyude : zb. ukr. poezij pro volyu. Kup'yansk: Prosvita ; Pisne, vitajmo svobodi zaryu. Kup'yansk: Prosvita.

Koroliv-Starij V. K. (1917). Recenziya. Knigar, 3,рр. 151—152. Rec. na kn.: Ukrayinski revolyucijni pisni 1905 r. i ranishe, zibrav M. Domontovich. Zolotonosha: Katerinoslav. "Prosvita";Zbirka ukrayinskih nacionalno-revolyucijnih pisen, vporyad. Mihajlo Procaj. Kam'yanec: Kamenska "Prosvita" ; Robitnichi pisni. Petrograd: Drukar

Koshic O. (1917). Recenziya. Knigar, 4, рp. 216—217. Rec. na kn.: Dvi kolyadki, [aranzh.] V. Stupnickij. Harkiv: [b. v.].

Koshic O. (1918). Recenziya. Knigar, 12/13, рp. 762—766. Rec. na kn.: Narodni melodiyi z golosu Lesi Ukrayinki, zapisav i uporyadiv Kliment Kvitka. Kyiv: [b. v.]

Levchenko Yu. S. (2013). Knigar. Enciklopediya suchasnoyi Ukrayini: elektron. versiya. Available at: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=8685.

Markovskij M. (1919). Recenziya. Knigar, 21, рp. 1373—1378. Rec. na kn.: Revuckij D. Ukrayinski dumi ta pisni istorichni. Kyiv: Chas.

Nizovij M. (2011). Ukrayinska knizhka v borotbi za nezalezhnist: "Knigar" yak litopis i martirolog ukrayinskogo knigovidannya v roki vizvolnih zmagan. Available at: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ukrayinska-knizhka-v-borotbi-za-nezalezhnist.

Poperechna L. A. (2018). Knigar. Ukrayinska bibliotechna enciklopediya. Available at: https://ube.nlu.org.ua/article/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8C.

Revuckij D. (1918). Recenziya. Knigar, 6, рp. 343—344. Rec. na kn.: Dumi kobzarski. Cherkasi: Siyach.

Revuckij D. (1919). Recenziya. Knigar, 20, рp. 1307—1308. Rec. na kn.: Kolyadki. 2-ge vid. Kyiv: Drukar.

Revuckij D. (1918). Recenziya. Knigar, 16, рр. 977. Rec. na kn.: Snizhinki : (Rizdvo) : rizdvyan. zbirnichok : (virshi, opovid., kolyadki i shedrivki z notami) : zbirnichok pershij, ulozhiv M. Ya. [Rudinskij M.]. Poltava: Ped. byuro Poltav. gubern. zemstva.

Revuckij L. (1918). Recenziya. Knigar, 12/13, рp. 769. Rec. na kn.: Oj letyat, letyat tri sokoli : dvi ukr. nar pisni dlya mish. horu,/ aranzh. O. Koshic. Kyiv: Krinicya ; Bidu sobi kupila : dvi ukr. nar pisni dlya mishanogo horu. Kyiv: Krinicya.

Revuckij L. (1918). Recenziya. Knigar, 12/13, p. 770. Rec. na kn.: Chajka : (duma chornomorska) : pro boritona, zapisav i aranzh. O. Koshic. Kyiv: Krinicya.

Kovaliv Yu. I. [avt.-uklad.].(2007). Recenziya. Literaturoznavcha enciklopediya : u 2 t., 2, р. 318. Kyiv.

Stecenko K. (1918). Recenziya. Knigar, 8, рp. 476—477. Rec. na kn.: Oj vidit Bog : ukr. kolyadki, zibrav i zapisav L. Kudrickij. Kyiv: Ukr. vid. spilka; Nebo j zemlya : ukr. kolyadki, zibrav i zapisav L. Kudrickij. Kyiv: Ukr. vid. spilka, 1917 ; Mir i radist : ukr. kolyadki, zibrav i zapisav L. Kudrickij. Kyiv: Ukr. vid. spilka ; V Rizdvo o pivnochi : ukr. kolyadki, zibrav i zapisav L. Kudrickij. Kyiv: Ukr. vid. spilka ; Z dnem rozhdennya : ukr. kolyadki, zibrav i zapisav L. Kudrickij. Kyiv: Ukr. vid. spilka ; Pane gospodaryu : ukr. kolyadki, zibrav i zapisav L. Kudrickij. Kyiv: Ukr. vid. spilka.

Tishenko Yu. P.(1917). Recenziya. Knigar, 3, рp. 141. Rec. na kn.: Dzelen-Bom! : zb. virshiv dlya ditok shk. viku, skladenij sluhachkami-ukrayinkami Kyiv. Frebeliv. ped. in-tu ; per. S. Rusova ; vstup. st. ta red. V. Cherednichenko. Katerinoslav: Ukr. vid-vo v Katerinoslavi.

Trikulevska-Dubrovska N. G. (1918). Recenziya. Knigar, 8, рp. 477—478. Rec. na kn.: Nasha pisnya. Veclyar: Soyuz vizvolennya Ukrayini ; Soldatenlieder : zhovnyar. pisni Osipa Yuriya Fedkovicha, poruchnika u vijni z Italiyeyu 1859 r., teksti vibr. Vasil Shurat ; melodiyi prisposobiv i dopov. Filaret Kolessa. Viden: Zagalnoukr. kultur. rada.

Yas O. (2007). Recenziya u naukovij tvorchosti istorika: problemi riznovidiv ta funkcionalnogo priznachennya. Ukrayina moderna,12, рр. 97—128.

Yacenko N. (2017). Zhanrovo-stilova specifika naukovoyi recenziyi. Ukrayinska mova, 1, рр. 92—101.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-26

Номер

Розділ

З архіву Книжкової палати