Вторинна неграмотність — наслідок кризи читання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2022.2(307).10-19

Ключові слова:

вторинна неграмотність, читання, криза читання, підтримка читання, сімейне читання, програма з популяризації читання

Анотація

Статтю присвячено дослідженню кризи читання й поширенню вторинної неграмотності як її наслідку. Констатовано, що нині викликає значне занепокоєння виразна тенденція останніх років — втрата статусу престижності та виняткової ролі читання в житті суспільства.

Зауважено, що нині кризу читання спостерігаємо в усіх індустріально розвинених країнах, через що серед населення стала стрімко поширюватися вторинна неграмотність. Поява цього феномена призводить до низки негативних соціальних та економічних наслідків.

Розглянуто проблему читання нового покоління як соціальну проблему сучасного суспільства. Наголошено на значенні читання як базової компетентності молоді. Обґрунтовано потребу розроблення та створення спеціальних програм і проєктів для мотивації дитячого читання. Здійснено аналіз досвіду реалізації низки проєктів із підтримки читання в розвинених країнах світу. Зокрема, висвітлено практичні аспекти розв'язання проблем кризи читання, що полягає в організації різноманітних заходів із популяризації книги й читання; наданні державної та громадської підтримки читанню та книговиданню; реалізації національних програм та ініціатив у сфері дитячого та сімейного читання.

Упровадження провідного світового досвіду в зазначеній сфері надасть можливість сформувати інноваційні підходи в побудові нової стратегії та програм підтримки читання в Україні.

Біографія автора

Лариса Мильченко, Книжкова палата України імені Івана Федорова

старший науковий співробітник відділу моніторингу засобів масової інформації Книжкової палати України

Посилання

Бугаєвська Г. В. Функціональна грамотність студентів вищих закладів освіти як психолого-педагогічна проблема / Г. В. Бугаєвська // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. — 2012. — 22 (257). — Ч. VII. — С. 73—79.

Воронович Є. В. Функціональна грамотність — один із способів соціалізації особистості / Є. В. Воронович. — Режим доступу: https://docs.google.com/document/d/19LacntuRAxA. — Назва з екрана.

Дунн Дж. Дитяче читання у Великобританії: огляд існуючих тенденцій / Дж. Дунн // Дитяче читання: феномен та традиції наприкінці XX століття : матеріали Міжнар. конф., 1999. — Ч. 1. — C. 146—151.

Накамура Ю. Обзор библиотечного обслуживания детей и юношества в Японии / Ю. Накамура // Библиотечное обслуживание молодежи в Японии, России и США. — Москва : РШБА, 2013. — С. 3—22.

Чудинова В. П. Национальная политика поддержки чтения подрастающего поколения в Японии. Закон о продвижении читательской деятельности детей (Kodomo no Dokusho Katsudo Suishin ni kansuru Horitsu) / В. П. Чудинова, К. О. Чудинова // Поддержка и развитие чтения: тенденции и проблемы (по итогам пяти лет реализации национальной программы поддержки и развития чтения в России) : сб. ст. — Москва : Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2011. — C. 199—216.

Банака М. Международная библиотека детской литературы (ILCL — International Library of Children's Literature) / М. Банака // Библиотечное обслуживание детей и юношества в Японии, России и США. — Москва : РШБА, 2013. — С. 99—122.

Равилов В. Функциональная неграмотность: причины и последствия / В. Равилов // Good-Tips.Pro. — Режим доступа: https://goodtips.pro/index.php/publications/functionalilliteracy-causes-and-consequences. — Загл. с экрана.

Чудинова В. П. Функциональная неграмотность — проблема развитых стран / В. П. Чудинова. — Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/618/861/1216/018chudinova.pdf. — Загл. с экрана.

Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 / кол. авт.: М. Мазорчук (осн. автор), Т. Вакуленко, В. Терещенко, Г. Бичко, К. Шумова, С. Раков, В. Горох та ін. ; Український центр оцінювання якості освіти. — Київ : УЦОЯО, 2019. — 439 с. — Режим доступу: https://testportal.gov.ua/wpcontent/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf. — Назва з екрана.

Стратегія розвитку читання на 2021—2025 роки "Читання як життєва стратегія". — Режим доступу: https://mkip.gov.ua/files/pdf. — Назва з екрана.

Inspiring young readers through digital and printed resources. — Mode of access: www.bookaid.org /2016/08/17/inspiring-youngreaders-digital-printed-resources. — Title from the screen.

European task force for the promotion of reading. — Mode of access:

www.euread.com/ about/. — Title from the screen.

Kaczmarek P. Czytanie za granicą — Bulgaria / P. Kaczmarek. — Mode of access: http://www. tramwajnr4.pl/2015/10/bulgaria.html. — Title from the screen.

International Library of Children's Literature (ILCL). — Mode of access: www.kodomo.go.jp/english/index.html. — Title from the screen.

Prizeman L. Czytanie za granicą — Anglia / L. Prizeman. — Mode of access: http://www.tramwajnr4.pl/ 2015/05/czytanie-za-granica-anglia.html. — Title from the screen.

Chatterbooks // The reading agency. — Mode of access: https://readingagency.org.uk/children/quick-guides/ chatterbooks. — Title from the screen.

ELINET — European Literacy Policy Network. — Mode of access: www.eaea.org/en/projects/partner-projects/elinet.html. — Title from the screen.

Nowa era czytelnictwa. Przeczytamy całą książkę w niewiele ponad godzinę? // Booknews. — Mode of access: http://booknews.pl/?p=411. — Title from the screen.

Premier League Reading Stars // National Literacy Trust. — Mode of access: http://www.literacytrust.org.uk/premier_league_reading_stars. — Title from the screen.

North East News // Arriva. — Mode of access: https://www.arrivabus.co.uk/north-east/Lukas-Jutkiewicz-launches-book-campaign/. — Title from the screen.

All of Europe Reads to Kids. — Mode of access: http://www.allofpolandreadstokids.org/. — Title from the screen.

Fundacja ABCXXI — Cala polska czyta dzieciom. — Mode of access: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/pkmd. — Title from the screen.

Czytamy i oglądamy w Agrafce. — Mode of access: http://www.kinoagrafka.pl/czio.html. — Title from the screen.

The Education Endowment Foundation. — Mode of access: http://educationendowmentfoundation.org.uk /projects/spokes/. — Title from the screen.

Mjeska biblioteka publiczna. — Mode of access: http://www.biblioteka.wroc.pl/mlodziez/projekty/kampania-www-wstap-wypozycz-wyluzuj. — Title from the screen.

Stiftung Lesen. — Mode of access: https://www.stiftunglesen.de/initiativen-und-aktionen/aktionen/buchaktion. — Title from the screen; Deutscher Lesepreis. — Mode of access: http://www.deutscher-lesepreis.de/aktuelles/. — Title from the screen.

Комісарова О. Найбільше купують книжки. Мінекономіки розповіло, скільки українці витратили за програмою єПідтримка / Олександра Комісарова // Суспільне. Новини. — Режим доступу: https://suspilne.media /195337-najbilse-kupuut-knizki-minekonomiki-rozpovilo-skilki-ukrainci-vitratili-za-programou-epidtrimka/. — Назва з екрана.

Бібліотечна Україна в цифрах : стат. зб. / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого (Київ : НБУ ім. Ярослава Мудрого). (2018—2019 рр.) : / [підгот. О. П. Лахно]. — 2020. — (Київ : НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021). — Режим доступу: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=12709. — Назва з екрана.

Портал "Дитячий фестиваль". — Режим доступу: http://childrenfestival.org.ua/. — Назва з екрана.

Книгоманія. — Режим доступу: http://knygomania.com/. — Назва з екрана.

Коріновська А. Тиждень читання. Очільниця Українського інституту книги про вподобання українців / Анастасія Коріновська // Суспільне. Новини. — Режим доступу: https://suspilne.media/190620-tizden-citanna-ocilnica-ukrainskogo-institutu-knigi-pro-vpodobanna-ukrainciv/. — Назва з екрана.

#ЖивіПисьменники: в Україні стартував третій сезон ініціативи з популяризації читання від Українського інституту книги // Українська бібліотечна асоціація. — Режим доступу: https://ula.org.ua/news/4936-zhyvipysmennyky-v-ukraini-startuvav-tretii-sezon-initsiatyvy-z-populiaryzatsii-chytannia-vid-ukrainskoho-instytutu-knyhy. — Назва з екрана.

Children's literature bus with an impressive enjoyment for books // Library Fund Basel Encourage Youth to Read!. — Mode of access: http://www.spendenfondslesen.ch/index.php?id=18&L=1. — Title from the screen.

Willkommen beim Spendenfonds Lesen // Spendenfonds Lesen Schenken Sie Zukunftschancen! — Mode of access: http://www.spendenfondslesen.ch. — Title from the screen.

References

Bugayevska G. V. (2012). Funkcionalna gramotnist studentiv vishih zakladiv osviti yak psihologo-pedagogichna problema. Visnik LNU imeni Tarasa Shevchenka, 22 (257), Ch. VII, рр. 73—79.

Voronovich Ye. V. (2022). Funkcionalna gramotnist — odin iz sposobiv socializaciyi osobistosti, [online]. Available at: https://docs.google.com/document/d/19LacntuRAxA.

Dunn Dzh. (1999). Dityache chitannya u Velikobritaniyi: oglyad isnuyuchih tendencij. Dityache chitannya: fenomen ta tradiciyi naprikinci XX stolittya : materiali Mizhnar. konf., Ch. 1, рр. 146—151.

Nakamura Yu. (2013). Obzor bibliotechnogo obsluzhivaniya detej i yunoshestva v Yaponii. Bibliotechnoe obsluzhivanie molodyozhi v Yaponii, Rossii i SShA. Moskva: RShBA, рр. 3—22.

Chudinova V. P. (2011). Nacionalnaya politika podderzhki chteniya podrastayushego pokoleniya v Yaponii. Zakon o prodvizhenii chitatelskoj deyatelnosti detej (Kodomo no Dokusho Katsudo Suishin ni kansuru Horitsu). Podderzhka i razvitie chteniya: tendencii i problemy (po itogam pyati let realizacii nacionalnoj programmy podderzhki i razvitiya chteniya v Rossii) : sb. st. Moskva: Mezhregionalnyj centr bibliotechnogo sotrudnichestva, рр. 199—216.

Banaka M. (2013). Mezhdunarodnaya biblioteka detskoj literatury (ILCL — International Library of Children's Literature). Bibliotechnoe obsluzhivanie detej i yunoshestva v Yaponii, Rossii i SShA. Moskva: RShBA, рр. 99—122.

Ravilov V. (2022). Funkcionalnaya negramotnost: prichiny i posledstviya. Good-Tips.Pro, [online]. Available at: https://good-tips.pro/index.php/publications/functionalilliteracy-causes-and-consequences.

Chudinova V. P. (2022). Funkcionalnaya negramotnost — problema razvityh stran, [online]. Available at: http://ecsocman.hse.ru/data/618/861/1216/018chudinova.pdf.

Nacionalnij zvit za rezultatami mizhnarodnogo doslidzhennya yakosti osviti PISA-2018. (2019), [online]. Available at: https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf.

Strategiya rozvitku chitannya na 2021—2025 roki "Chitannya yak zhittyeva strategiya". (2022), [online]. Available at: https://mkip.gov.ua/files/pdf.

Inspiring young readers through digital and printed resources. (2022), [online]. Available at: www.bookaid.org/2016/08/17/inspiring-youngreaders-digital-printed-resources.

European task force for the promotion of reading. (2022), [online]. Available at: www.euread.com/ about/.

Kaczmarek P. (2022). Czytanie za granica — Bulgaria, [online]. Available at: http://www.tramwajnr4.pl /2015/10/bulgaria.html.

International Library of Children's Literature (ILCL). (2022), [online]. Available at: www.kodomo.go.jp /english/index.html.

Prizeman L. (2022). Czytanie za granica — Anglia, [online]. Available at: http://www. tramwajnr4.pl/ 2015/05/czytanie-za-granica-anglia.html.

Chatterbooks. The reading agency. (2022), [online]. Available at: https://readingagency.org.uk/children/quick-guides/ chatterbooks.

ELINET — European Literacy Policy Network. (2022), [online]. Available at: www.eaea.org/en/ projects/partner-projects/elinet.html.

Nowa era czytelnictwa. Przeczytamy cala ksiazke w niewiele ponad godzine? (2022). Booknews, [online]. Available at: http://booknews.pl/?p=411.

Premier League Reading Stars. (2022). National literacytrust, [online]. Available at: http://www.literacytrust.org.uk/premier_league_reading_stars.

North East News. (2022). Arriva, [online]. Available at: https://www.arrivabus.co.uk/north-east/Lukas-Jutkiewicz-launches-book-campaign/.

All of Europe Reads to Kids. (2022), [online]. Available at: http://www.allofpolandreadstokids.org/.

Fundacja ABCXXI — Cala polska czyta dzieciom. (2022), [online]. Available at: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/pkmd.

Czytamy i ogladamy w Agrafce. (2022), [online]. Available at: http://www.kinoagrafka.pl/czio.html.

The Education Endowment Foundation. (2022), [online]. Available at: http://educationendowmentfoundation.org.uk /projects/spokes/.

Mjeska biblioteka publiczna. (2022), [online]. Available at: http://www.biblioteka.wroc.pl/mlodziez/projekty /kampania-www-wstap-wypozycz-wyluzuj.

Stiftung Lesen. (2022), [online]. Available at: https://www.stiftunglesen.de/initiativen-und-aktionen/aktionen /buchaktion; Deutscher Lesepreis. (2022), [online]. Available at: http://www.deutscher-lesepreis.de/aktuelles/.

Komisarova O. (2022). Najbilshe kupuyut knizhki. Minekonomiki rozpovilo, skilki ukrayinci vitratili za programoyu ePidtrimka. Suspilne. Novini, [online]. Available at: https://suspilne.media/195337-najbilse-kupuut-knizki-minekonomiki-rozpovilo-skilki-ukrainci-vitratili-za-programou-epidtrimka/.

Bibliotechna Ukrayina v cifrah : stat. zb. (2020). Kyiv: NBU im. Yaroslava Mudrogo, 2021), [online]. Available at: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=12709.

Portal "Dityachij festival". (2022), [online]. Available at: http://childrenfestival.org.ua/.

Knigomaniya. (2022), [online]. Available at: http://knygomania.com/.

Korinovska A. (2021). Tizhden chitannya. Ochilnicya Ukrayinskogo institutu knigi pro vpodobannya ukrayinciv. Suspilne. Novini, [online]. Available at: https://suspilne.media/190620-tizden-citanna-ocilnica-ukrainskogo-institutu-knigi-pro-vpodobanna-ukrainciv/.

#ZhiviPismenniki: v Ukrayini startuvav tretij sezon iniciativi z populyarizaciyi chitannya vid Ukrayinskogo institutu knigi. (2021). Ukrayinska bibliotechna asociaciya, [online]. Available at: https://ula.org.ua/news/4936-zhyvipysmennyky-v-ukraini-startuvav-tretii-sezon-initsiatyvy-z-populiaryzatsii-chytannia-vid-ukrainskoho-instytutu-knyhy.

Children's literature bus with an impressive enjoyment for books. (2022). Library Fund Basel Encourage Youth to Read!, [online]. Available at: http://www.spendenfondslesen.ch/index.php?id=18&L=1.

Willkommen beim Spendenfonds Lesen. (2022). Spendenfonds Lesen Schenken Sie Zukunftschancen!, [online]. Available at: http://www.spendenfondslesen.ch.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-23

Номер

Розділ

Книгознавство. Видавнича справа