Професор Львівського університету Шимон Ашкеназі та його книги

Автор(и)

  • Тетяна Якубова Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Ukraine
  • Ярослав Матвіїшин Міжнародна академія Сан-Маріно, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2022.6(311).36-41

Ключові слова:

Шимон Ашкеназі, Львівський університет, історична література, бібліотечні фонди, походження, книжкові знаки, атрибуція

Анотація

У статті подано відомості про життя та науково-педагогічну діяльність історика та дипломата Шимона Ашкеназі, професора Львівського та Варшавського університетів. Він створив Львівську школу польських істориків («Ашкеназьку школу»), яка не відставала від Львівської української історичної школи Грушевського і була конкурентоспроможною
краківській; заснував серію «Монографій» з новітньої історії; значно поглибив деякі аспекти історії XVIII—XIX ст. У статті подано короткий огляд джерельної літератури про Ашкеназі та підкреслено важливість його праці для сучасних дослідників. Розпочавши свою трудову діяльність у Львові стажером бібліотеки Оссолінеум, він ґрунтовно дослідив її фонди, особливо пов’язані з історією Західної України. Автори дали історико-бібліографічну характеристику ряду видань Ашкеназі, вперше зробили бібліологічний огляд тих його книг, що зберігаються у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту бібліографії Національної бібліотеки України, Наукової бібліотеки ЛНУ та ЦДІА у Львові. Встановлено імена деяких власників книг та наведено бібліологічні відомості про атрибуцію книжкових знаків.

Біографії авторів

Тетяна Якубова, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

кандидат історичних наук, науковий співробітник НБУВ

Ярослав Матвіїшин, Міжнародна академія Сан-Маріно

кандидат фізико-математичних наук (історія науки і техніки), професор Міжнародної академії Сан-Маріно

Посилання

Лаврук Л. І. Поява концепту "краківська історична школа" в польській історіографії / Л. І. Лаврук // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. — 2015. — Т. 169. — С. 70—75.

Toczek A. Lwowskie środowisko historyczne i jego wkład w kulturę książki i prasy (1860—1918) / A. Toczek // Prace Monograficzne № 638. — [Kraków, 2013]. — 468 с.

Зеневич М. "Польский Львов" — современный взгляд. — С. 1. — Режим доступу: https://zaxid.net (дата звернення 5.03.2021). — Назва з екрана.

Заболотна І. Спогади Івана Крип'якевича (1904—1911). — С. 22. — Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua (дата звернення 5.03.2021). — Назва з екрана.

Гуменний В. Львів'янин, який представляв Польщу у Лізі Націй, та створив власну історичну школу. — С. 1. — Режим доступу: https://photo-lviv.in.ua (дата звернення 5.03.2021). — Назва з екрана.

Hoszowska M. Szymon Askenazy i jego korespondencja z Ludwikiem Finklem / Mariola Hoszowska. — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. — 387 s.

Голик Р. Легенда львівського Оссолінеуму: постаті, видання та соціальна роль бібліотеки Оссолінських в уявленнях галичан XIX — XX ст. / Р. Голик // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. — 2010. — № 2 — С. 674—689.

Budrewicz T. Askenazy: zagadnienie literatury i literackości / T. Budrewicz // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 13. — 2013. — S. 127—149.

Конрад М. Прометеїзм — польська візія побудови Східної Європи (1921—1939) / М. Конрад // Україна модерна. — 2010. — № 6 (17). — С. 1—18.

Hoszowska M. Szkoła Szymona Askenazego / Mariola Hoszowska // Res Historica. — 2017. — T. 43. — S. 127—158.

Askenazy S. Studya historyczno-krytyczne. II wyd. / S. Askenazy. — Kraków : Nakład Księgarni G. Gebethnera i Społki; Warszawa : Gebethber i Wolff, 1897. — 352 s.

Askenazy S. Dwa stulecia XVIII i XIX badania i przyczynki / S. Askenazy. — Warszawa : Nakład Gebethnera i Wolffa; Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1901. — T. I. — 555s.

Askenazy S. Dwa stulecia XVIII i XIX badania i przyczynki / S. Askenazy. — Warszawa : Nakład Gebethnera i Wolffa; Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1903. — T. I. — 477 s.

Askenazy S. Dwa stulecia XVIII i XIX badania i przyczynki / S. Askenazy. — Warszawa : Nakład Gebethnera i Wolffa; Kraków : G. Gebethner i Sp, 1910. — T. II. — 583 s.

Askenazy S. Przymierze polsko-pruskie. Wydanie drugie / S. Askenazy. — Warszawa : Nakład Gebethnera i Wolffa; Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1901. — 238 s.

Askenazy S. Książe Józef Poniatowski 1763—1813. Z 22. rycinami i heliograwiurą według portretu Grassiego / S. Askenazy. — Warszawa : Nakład Gebethnera i Wolffa; Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1905. — 238 s.

Hinc A. Szymon Askenazy — szkic do portretu historyka neoromantycznego / Alina Hinc // Przegląd Archiwalno-Historyczny. — 2014. — T. I. — S. 65—87.

Askenazy S. Książe Józef Poniatowski 1763—1813 / S. Askenazy. — W Poznaniu : Nakładem Karola Rzepeckiego; w Warszawie : Skład główny : E. Wende i Spółka, 1913. — 295, [CIX] s.

Askenazy S. Ministeryum Wielhorskiego 1815—1816. Dodatek 1812—1813—1814. Odbitka z "BW" / S. Askenazy. — Warszawa : Skład glówny u Wendego i S-ki, 1898. — 75 s.

Askenazy S. Z działalności ministra Lubeckiego. Odbitka z "BW" / S. Askenazy. — Warszawa : Druk J. Sikorskiego, 1897. — 63 s.

Askenazi S. Z wycieczki naukowej do Szwecyi / Szymon Askenazy // Kwartalnik Historyczny. — 1896. — R. X. — S. 92—117.

Askenazy S. Łukasiński / S. Askenazy. — Warszawa : Nakład Księgarni pod Firmą E. Wende i S-ka (T. Hiż, I.A.Turkuł); Lwów : H. Altenberg, 1908. — Т. 1. — 417 s.

Askenazy S. Wspomnienie o prawym historyku — Max Lehmann / S. Askenazy // Kurier Warszawski. — 1933. — № 232 (23 sierpnia). — S. 4—6.

Askenazy S. Listy Roxolany / Szymon Askenazy // Kwartalnik Historyczny. — 1896. — R. X. — S. 113—117.

Askenazy S. Die letzte polnische Königswahl / Szymon Askenazy. — Göttingen : Druck der Dieterich'schen Univ.; Buchdruckerei. W. Fr. Kästner, 1894. — 478, [2] S.

Askenazy S. Szkice i portrety/ Szymon Askenazy. — Warszawa : Nakładem Instytutu Wydawniczego "Biblioteka Polska", 1937. — XVIII, 398, [4] s.

Askenazy S. Gdańsk a Polska / S. Askenazy. — Warszawa—Lublin—Łódź : Nakład Gebethnera i Wolffa; Kraków : G. Gebethner i Spółka. Druk. Władysł. Łazarskiego, s.a. [1919]. — [4], 214, [2] s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Історичні розвідки