Бiблiотека Карла Великого та її доля

Автор(и)

  • Георгій Богданов КНУКіМ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2022.6(311).50-52

Ключові слова:

Карл Великий, Франське королівство, бібліотека, історія бібліотек Середньовіччя, Алкуїн, бібліотечний фонд, релігійна література, рукопис, заповіт

Анотація

Стаття має мiждисциплiнарний характер i перебуває на перетину iсторiї доби Середньовіччя, iсторiї книги та iсторiї бiблiотечної справи. Метою розвідки є пiдбиття пiдсумкiв вивчення питань розвитку та долi королiвських книгозбірень на прикладi книжкового зібрання імператора Карла Великого, що стало першою об'єднаною придворною бібліотекою на території Франкської держави.

Автор дослідив хронологiю розвитку теорiй і гiпотез щодо структури королівської бiблiотеки та її долi, розроблених упродовж останнiх дванадцяти столiть аж до початку 2014 р., коли в усьому свiтi вiдзначали 1200-ту рiчницю з дня смертi Карла Великого. Завдяки опрацюванню численних нiмецькомовних джерел, виданих упродовж останнiх 70 рокiв, визначено, що ядро фонду iмператорської бiблiотеки Карла Великого мали становити книги з питань релiгiї, фiлософiї, iсторiї та iнших гуманiтарних дисциплiн, на якi могли б спиратися авторитетні особи того часу, а також література з природознавства, навчального та довiдкового змiсту, рукописи. Автор дійшов висновку, що певні аспекти дiяльностi такого суперечливого полiтичного діяча, як Карл Великий вивчено недостатньо. До цих питань належить, зокрема, ставлення імператора до бiблiотечної справи, позаяк вiн заснував бiблiотеку державного рiвня та водночас не придiляв належної уваги анi проблемам збереження вже наявного фонду для нащадкiв, анi комплектуванню й заповненню лакун через переписування рідкісних творів, що зберiгалися в інших книгозбірнях, зокрема монастирських. На базi вивчення низки сучасних видань, що висвiтлюють добу раннього Середньовiччя, на яку припадають роки правлiння Карла Великого, автор визначив, що пiсля смертi імператора наприкiнцi сiчня 814 р. фонди книгозбірні було передано до рiзних релiгiйних громад чи розпродано.

Біографія автора

Георгій Богданов, КНУКіМ

здобувач КНУКіМ

Посилання

Bergmeier R. Karl der Groβe: Die Korrektur eines Mythos / R. Bergmeier. — Marburg : Tectum, 2016. — 311 S.: Zeichn.

Bischoff B. Die Hofbibliothek Karls des Grossen // Karl der Grosse: Lebenswerk und Nachleben: Bd. 2. Das geistige Leben / Hrsg. v. B. Bischoff; Vorw. v. B. Bischoff u. W. Braunfels. — Düsseldorf : Schwann, 1965. — S. 42—62.

Bumke J. Literarisches Mäzenatentum: Ausgewählte Forschungen zur Rolle des Gönners und Auftraggebers in der mittelalterlichen Literatur / Bumke J. — Darmstadt, 1982. — S. 1—31.

Einhard. De libris quorum magnam in bibliotheca sua copiam congregavit // Einhard. Vita Caroli Magni / Das Leben Karls des Groβen / Übers. v. E. Scherabon. — Stuttgart, 1989. — S. 24.

Epperlein S. Leben am Hofe Karls des Groβen / S. Epperlein. — Regensburg : Pustet, 2000. — 160 S.: Zeichn., Abb., darunt. farb.

Fleckenstein J. Die Bildungsreform Karls des Grossen als Verwirklichung der Norma Restitudinis / J. Fleckenstein. — Bigge-Ruhr : Josefs-Druckerei, 1953. — 125 S.

Fried J. Karl der Groβe: Gewalt und Glaube: Eine Biographie: Mit 60 Abb. im Text, 8 Abb. im Tafelteil u. 2 Kt. / J. Fried. — 4. Aufl. — München : Beck, 2014. — 736 S.

Hartmann M. Karl der Große und seine Zeit: Die 101 wichtigsten Fragen: Mit 20 Abb., 3 Kt. u. 2 Stammtaf / M. Hartmann, W. Hartmann. — Orig.-Ausg. — München : Beck, 2014. — 159, [1] S. — (Beck: Paperback).

Heer Fr. Karl der Grosse und seine Welt: Mit 138 Abb., dav. 32 in Farb. / F. Heer. — Wien u.a. : Molden, 1977. — 272 S.

Monnet P. Karl IV. Der europäische Kaiser / Aus d. Franz. v. B. Lamerz-Becksch fer. — Darmstadt : Wiss. Buchges., 2021. — 364 S.: Abb.

Schneider-Ferber K. Karl der Grosse: Der mächtigste Herrscher des Mittelalter / K. Schneider-Ferber. — Darmstadt : WBG, 2013. — 192 S.: zahlr. farb. Abb.

Villa C. Die Horazüberlieferung und die Bibliothek Karls des Groβen. Zum Werkverzeichnis der Handschrift // Dt. Archiv f. Erforschung des Mittelalters / Hrsg. v. J. Fried, R. Schiefer. — Heft 1. — Köln u.a., 1995. — S. 29—52.

Compendium Diez. B. Sant. 66 (Grammatici latini et catalogus librorum). — Mode of access: https://www.facsimilefinder.com/facsimiles/compendium-diez-b-sant-66-grammatici-latini-et-catalogus-librorum-facsimile. — Title from the screen.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

За рубежем