Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2021 року

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2022.8(313).5-13

Ключові слова:

статистичний облік, видавнича продукція, кількісні показники, аналіз випуску видань, видавництва, видавнича діяльність, книговидання, статистичні дані

Анотація

В аналітичному огляді досліджено сучасний стан випуску книг і брошур в Україні у 2021 р., подано загальну характеристику книговидання у 2020—2021 рр. Визначено кількісні та якісні показники, проаналізовано стан українського книговидання у 2021 р. за асортиментом видавничої продукції, її мовною та територіальною ознаками.

Наведено статистичні дані щодо випуску книг і брошур провідними вітчизняними видавництвами різної форми власності, у тому числі сфери управління Держкомтелерадіо.

Аналітичний огляд проведено на основі статистичних даних, опублікованих у статистичному збірнику "Друк України (2020)" і зведених статистичних звітах про випуск в Україні неперіодичних видань у 2020, 2021 рр.

Біографії авторів

Анжела Воронцова, Книжкова палата України імені Івана Федорова

завідувач відділу статистичного моніторингу та аналізу друку Книжкової палати України

Ганна Черняк, Книжкова палата України імені Івана Федорова

старший науковий співробітник відділу статистичного моніторингу та аналізу друку Книжкової палати України

Посилання

Буряк С. Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2020 року / Світлана Буряк, Ганна Черняк // Вісник Книжкової палати. — 2021. — № 5. — С. 7—14.

Оперативні дані випуску книжкової продукції у 2021 році // Книжкова палата України : офіційний вебсайт. — Режим доступу: http://www.ukrbook.net. — Назва з екрана.

Друк України (2020) : стат. зб. / уклад. С. Буряк. — Київ : Кн. палата України, 2021. — 100 с.

Сенченко М. Книга як засіб покращення іміджу України в умовах інформаційних війн / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 9. — С. 3—9.

Читомо. Портал про культуру читання і мистецтво книговидання : офіційний вебсайт. — Режим доступу: https://chytomo.com/. — Назва з екрана.

References

Buryak S. & Chernyak G. Knigovidavnicha diyalnist v Ukrayini za pidsumkami 2020 roku. Visnik Knizhkovoyi palati, 5, рр. 7—14.

Operativni dani vipusku knizhkovoyi produkciyi u 2021 roci. (2022). Knizhkova palata Ukrayini : oficijnij vebsajt. Available at: http://www.ukrbook.net.

Buryak S. [uklad.]. (2021). Druk Ukrayini (2020) : stat. zb. Kyiv : Kn. palata Ukrayini.

Senchenko M. (2016). Kniga yak zasib pokrashennya imidzhu Ukrayini v umovah informacijnih vijn. Visnik Knizhkovoyi palati, 9, рр. 3—9.

Chitomo. Portal pro kulturu chitannya i mistectvo knigovidannya : oficijnij vebsajt. (2022). Available at: https://chytomo.com/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Книгознавство. Видавнича справа