Генеалогічний підхід до вивчення феномену читання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2023.1(318).11-15

Ключові слова:

феномен читання, генеалогічний підхід, книгознавчі дослідження, методологія книгознавства, електронна комунікація, міждисциплінарний підхід

Анотація

У статті обґрунтовано потребу розширення методологічного поля дослідження проблем читання в межах книгознавства через застосування генеалогічного підходу.

Констатовано, що феномен читання має власну історію в книгознавчому дискурсі, репрезентовану психологією та соціологією читання. Нині його вивчають у таких найперспективніших комплексних напрямах сучасної книгознавчої думки, як книжкова культура та книжкова комунікація.

Зроблено висновок, що для розуміння всіх процесів, які нині відбуваються з практикою читання в сучасних умовах, необхідним є критичний аналіз праць дослідників-гуманітаріїв, які так чи інакше порушують проблеми читання.

Зазначено, що нині дослідження читання репрезентовано різноманітними теоріями, сформованими в межах французької (феноменологічна, екзистенціалістська й постструктуралістська спрямованість), німецької (феноменологічна та герменевтична спрямованість) й американської (неопрагматична спрямованість) літературознавчих шкіл.

Розглянуто спробу застосування генеалогічного підходу до аналізу феномена читання в електронну добу німецько-американським філософом, теоретиком літератури та істориком культури Гансом Ульріхом Гумбрехтом. Спроби пояснити особливості читацьких практик в електронну добу він шукає в генеалогічних передумовах і насамперед у змінах, що відбуваються в "соціальних конструкціях часу". Учений робить висновок щодо проблематичності прогнозів стосовно майбутнього читання. Вихідним пунктом, від якого слід відштовхуватися, на його думку, є зосередження уваги на тих специфічних інституційних і хронотопічних умовах, за яких електронна революція розпочалася. Підсумовано, що лише вивчивши сутнісні риси електронної комунікації, зможемо наблизитися до розуміння процесів, які відбуваються / відбудуться з книгою та читанням у майбутньому.

Біографії авторів

Вікторія Маркова, ХДАК

професор, доктор наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри журналістики ХДАК

Олександер Суховій, Харківська гуманітарно-педагогічна академія

кандидат філософських наук, доцент, старший викладач кафедри культурологічних дисциплін та образотворчого мистецтва Харківської гуманітарно-педагогічної академії

Посилання

Гумбрехт Х. У. Будущее чтения? Воспоминания и размышления о генеалогическом подходе / Х. У. Гумбрехт. — Режим доступа: https://magazines.gorky.media/nlo/2014/4/budushhee-chteniya-br-vospominaniya-i-razmyshleniya-o-genealogicheskom-podhode.html. — Загл. с экрана.

Гумбрехт Х. У. Чтение для настроения? Об онтологии литературы сегодня. / Х. У. Гумбрехт. — Режим доступа: https://magazines.gorky.media/nlo/2008/6/chtenie-dlya-nastroeniya-ob-ontologii-literatury-segodnya.html. — Загл. с экрана.

Павић М. Кутија за писање / М. Павић. — Bеоgрrаd : Dеrеtа, 1999. — 171 с.

Introductiоn // A History of Reading in the West (Studies in Print Culture and the History of the Book) / Edited by Guglielmo Cavallo and Roger Chartier. — Amherst : University of Massachusetts Press, 1999. — P. 1—36.

Rabot C. From Print to Digital: A Revolution in the Order of Speeches / Cécile Rabot et Roger Chartier Symbolic // Biens Symboliques, Symboliques Goods. — Mode of access: http://journals.openedition.org/bssg/479. — Title from the screen. — DOI: https://doi.org/10.4000/bssg.479.

Foucault M. Neitzsche, Genealogy, History. In Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews / M. Foucault ; edited by D. F. Bouchard. — Ithaca : Cornell University Press, 1977. — 240 р.

Grafton A. The Humanist as Ready / A. Grafton // A History of Reading in the West (Studies in Print Culture and the History of the Book) ; еdited by Guglielmo Cavallo and Roger Chartier. — Amherst : University of Massachusetts Press, 1999. — P. 179—212.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-26

Номер

Розділ

Соціокомунікаційні технології