Фонд журналів Державного архіву друку: огляд за 2018—2022 роки

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2023.1(318).48-50

Ключові слова:

Державний архів друку, журнальні та продовжувані видання, статистичні параметри оцінювання видань, вид журналу, періодичність видання

Анотація

У статті порушено проблему поточного поповнення журнального фонду Книжкової палати України та підбито підсумки надходжень за останні п'ять років. Спираючись на уніфіковану форму звітності, що використовується для складання квартальних і річних звітів, авторка здійснила статистичний аналіз надходжень журнальної періодики та продовжуваних видань України за період 2018—2022 рр.

Параметрами для опрацювання друкованих одиниць стали такі показники: мова видання, обсяг друків за назвами й загальною кількістю одиниць збереження, види журнальної продукції та періодичність виходу. Окремим розділом для проведення щорічного аналізу є фіксація та наведення переліку новостворених журнальних видань.

Розвідка відповідає вимогам сучасної методології й ґрунтується на принципах всебічності та об'єктивності; застосовано загальнонаукові (опис, аналіз, синтез, узагальнення, класифікація) і спеціальні (періодизації, статистично-порівняльний, контент-аналіз) методи наукового дослідження.

З урахуванням того чинника, що статистична робота Державного архіву друку є стандартизованою впродовж багатьох років, авторка мала змогу провести узагальнювальний аналіз кількісних та якісних показників надходжень друкованої продукції до журнального фонду Книжкової палати України. Результатом проведеного дослідження стало виявлення тенденцій розвитку журнальних і продовжуваних друків в Україні.

У контексті перспектив подальшого дослідження порушеної проблеми пропонована стаття запо­чатковує принцип регулярного опрацювання та узагальнення цього виду видань.

Біографія автора

Лариса Дояр, Книжкова палата України

кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник Державного архіву друку Книжкової палати України

Посилання

Базові аспекти цифровізації та їх правове забезпечення : монографія / К. В. Єфремова [та ін.] ; за ред. К. В. Єфремової. — Харків : НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, 2021. — 180 с.

Сербін О. Систематизація інформації в контексті розвитку класифікацій наук : монографія / Олег Сербін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ : Київський університет, 2015. — 430 с.

Актуалізація баз даних поточних надходжень періодичних і продовжуваних видань до фонду Державного архіву друку. Періодичні і продовжувані видання (журнали) 2018 р.

Актуалізація баз даних поточних надходжень періодичних і продовжуваних видань до фонду Державного архіву друку. Періодичні і продовжувані видання (журнали) 2019 р.

Актуалізація баз даних поточних надходжень періодичних і продовжуваних видань до фонду Державного архіву друку. Періодичні і продовжувані видання (журнали) 2020 р.

Актуалізація баз даних поточних надходжень періодичних і продовжуваних видань до фонду Державного архіву друку. Періодичні і продовжувані видання (журнали) 2021 р.

Актуалізація баз даних поточних надходжень періодичних і продовжуваних видань до фонду Державного архіву друку. Періодичні і продовжувані видання (журнали) 2022 р.

References

Yefremova K. V. [ta in.]. (2021). Bazovi aspekty tsyfrovizatsiyi ta yikh pravove zabezpechennya : monohrafiya. Kharkiv: NDI pravovoho zabezpechennya innovatsiynoho rozvytku NAPrN Ukrayiny.

Serbin O. (2015). Systematyzatsiya informatsiyi v konteksti rozvytku klasyfikatsiy nauk : monohrafiya. Kyiv: Kyivskyi universytet.

Aktualizatsiya baz danykh potochnykh nadkhodzhenʹ periodychnykh i prodovzhuvanykh vydanʹ do fondu Derzhavnoho arkhivu druku. Periodychni i prodovzhuvani vydannya (zhurnaly). (2018 r.).

Aktualizatsiya baz danykh potochnykh nadkhodzhenʹ periodychnykh i prodovzhuvanykh vydanʹ do fondu Derzhavnoho arkhivu druku. Periodychni i prodovzhuvani vydannya (zhurnaly). (2019 r.).

Aktualizatsiya baz danykh potochnykh nadkhodzhenʹ periodychnykh i prodovzhuvanykh vydanʹ do fondu Derzhavnoho arkhivu druku. Periodychni i prodovzhuvani vydannya (zhurnaly). (2020 r.).

Aktualizatsiya baz danykh potochnykh nadkhodzhenʹ periodychnykh i prodovzhuvanykh vydanʹ do fondu Derzhavnoho arkhivu druku. Periodychni i prodovzhuvani vydannya (zhurnaly). (2021 r.).

Aktualizatsiya baz danykh potochnykh nadkhodzhenʹ periodychnykh i prodovzhuvanykh vydanʹ do fondu Derzhavnoho arkhivu druku. Periodychni i prodovzhuvani vydannya (zhurnaly). (2022 r.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-26

Номер

Розділ

З архіву Книжкової палати