Електронні інформаційні ресурси бібліотек класичних університетів України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.36273/2076-9555.2023.3(320).35-42

Ключові слова:

електронні інформаційні ресурси, бібліотека, карантинні обмеження, воєнний стан, вебсайт, соцмережі

Анотація

Проведено дослідження вебсайтів наукових бібліотек класичних університетів України з метою визначення інформаційних ресурсів, які використовують в обслуговуванні читачів в умовах карантину та воєнного стану.

Дослідження дало змогу сформувати перелік інформаційних ресурсів, репрезентованих на вебсайтах бібліотек: електронний каталог; електронний архів наукових праць співробітників університету (інституційний репозитарій); повнотекстові бази даних та ресурси, доступні на відкритих платформах; власні повнотекстові колекції; сторінка в соціальній мережі Facebook; сторінка в соціальній мережі Instagram; сторінка в соціальній мережі Twitter; Telegram-канал; YouTube-канал; нові надходження; віртуальні виставки; віртуальні екскурсії; дайджести; буктрейлери; аудіокниги; лонгріди.

Здійснено порівняльний аналіз інформаційних ресурсів бібліотек класичних університетів України, за результатами якого визначено лідера з надання доступу до найширшого спектра інформаційних ресурсів. Ним виявилася бібліотека Сумського державного університету.

Біографії авторів

Антоній Ржеуський, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

кандидат наук із соціальних комунікацій, докторант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Наталія Кунанець, Національний університет "Львівська політехніка"

докторка наук із соціальних комунікацій, професорка кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету "Львівська політехніка"

Посилання

Каліберда Н., Ясінська О., Півнюк О. Електронні інформаційні ресурси в системі бібліотечно-інформаційного обслуговування наукової бібліотеки. Бібліотечний вісник. 2016. № 6. С. 21—28.

Коновал Л. Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси в сучасних наукових комунікаціях. Бібліотечний вісник. 2017. № 6. С. 48.

Savchenko Z. Formation and use of electronic information scientific and educational resources. ITLT. 2010. Vol. 18 (4). URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v18i4.316.

Левченко Н. Електронні ресурси бібліотеки в інформаційному забезпеченні навчального процесу. Вісник Книжкової палати. 2018. № 10. С. 27—30.

Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія" : вебсайт. URL: https:// library.ukma.edu.ua/.

Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника : вебсайт. URL: http://lib.pnu.edu.ua/.

Бібліотека Сумського державного університету : вебсайт. URL: https://library.sumdu.edu.ua/uk/.

Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : вебсайт. URL: http://lib.onu.edu.ua/.

Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна : вебсайт. URL: http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr/.

Наукова бібліотека Запорізького національного університету : вебсайт. URL: http://library.zntu.edu.ua/.

Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка : вебсайт. URL: https://www.lnulibrary.lviv.ua/.

Наукова бібліотека Хмельницького національного університету : вебсайт. URL: http://library.khmnu.edu.ua/.

Бібліотека Криворізького національного університету : вебсайт. URL: http://lib.knu.edu.ua/.

References

Kaliberda N., Yasinska O. & Pivniuk O. (2016). Elektronni informatsiini resursy v systemi bibliotechno-informatsiinoho obsluhovuvannia naukovoi biblioteky. Bibliotechnyi visnyk, 6, рр. 21—28.

Konoval L. (2017). Elektronni bibliotechno-informatsiini resursy v suchasnykh naukovykh komunikatsiiakh. Bibliotechnyi visnyk, 6, рр. 48.

Savchenko Z. (2010). Formation and use of electronic information scientific and educational resources. ITLT, 18 (4). Available at: https://doi.org/10.33407/itlt.v18i4.316.

Levchenko N. (2018). Elektronni resursy biblioteky v informatsiinomu zabezpechenni navchalnoho protsesu. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 10, рр. 27—30.

Naukovа bibliotekа Natsionalnoho universytetu "Kyievo-Mohylianska akademiia" : vebsait. (2023). Available at: https://library.ukma.edu.ua/.

Naukovа bibliotekа Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu imeni Vasylia Stefanyka : vebsait. (2023). Available at: http://lib.pnu.edu.ua/.

Bibliotekа Sumskoho derzhavnoho universytetu : vebsait. (2023). Available at: https://library.sumdu.edu.ua/uk/.

Naukovа bibliotekа Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova : vebsait. (2023). Available at: http://lib.onu.edu.ua/.

Tsentralnа naukovа biblioteky Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina : vebsait. (2023). Available at: http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr/.

Naukovа bibliotekа Zaporizkoho natsionalnoho universytetu : vebsait. (2023). Available at: http://library.zntu.edu.ua/.

Naukovа bibliotekа Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka : vebsait. Available at: https://www.lnulibrary.lviv.ua/.

Naukovа bibliotekа Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu : vebsait. (2023). Available at: http://library.khmnu.edu.ua/.

Bibliotekа Kryvorizkoho natsionalnoho universytetu : vebsait. (2023). Available at: http://lib.knu.edu.ua/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-30

Номер

Розділ

Бібліотечна справа